Josep Tilloca: «No hi ha cap gramàtica amb català de l’Alguer»

Josep Tilloca és president de l’Obra Cultural de l’Alguer.  És a Prada per participar en l’acte Els atacs contra la llengua catalana a l’ensenyament, en que substituirà  la professora Juliana Portas, de l’Escola d’Alguerès Pasqual Scanu. 

Quina és la situació

del català a l’ensenyament a l’Alguer?    

A les escoles no està previst l’ensenyament de cap llengua que no sigui l’italià. L’Estat imposa que totes les classes siguin exclusivament en italià.

El català no té cap reco-neixement oficial?

Hi ha una llei estatal que tutela les llengües minoritàries però no permet que siguin d’ús en l’ensenyament. En canvi, les escoles sí que poden ensenyar en llengua distinta a l’italià en projectes fora de l’horari lectiu i dels cursos oficials. Es poden organitzar classes d’alguerès però són optatives i fetes en horari extraescolar. L’horari curricular és exclusivament en llengua italiana. Enguany, el juny, un alumne de 14 anys de l’escola de Càller va fer l’examen de terza media de l’escola mitjana en llengua sarda i els diaris i la televisió ho van tractar com un fet excepcional. Ni a la universitat ni als instituts superiors no es pot estudiar res que no sigui en italià. A l’Alguer, les associacions organitzen cursos de llengua catalana i d’aquesta manera els algueresos tenen la possibilitat d’aprendre l’idioma. L’extraordinarietat del català de l’Alguer és que ha seguit viu durant segles només oralment. La gent no el sabia escriure. Els primers que van escriure en alguerès ho van fer a principis del segle XX, quan es van reprendre els contactes amb Catalunya. El món cultural alguerès va mostrar molt d’interès per la llengua i van començar a escriure-la, però ho feien amb grafia italiana. Després, poc a poc, amb el pas dels anys van anar aprenent la grafia catalana.

Hi ha alguna escola on es pugui estudiar en català?

No, no n’hi ha cap. Hi ha un inconvenient important, que no hi ha cap gramàtica amb català de l’Alguer. Com que la llengua es va transmetre oralment, encara no hi ha ningú que hagi escrit una gramàtica pròpia. L’escola d’alguerès segueix les regles de l’ortografia catalana però mantenint l’especificitat del parlar de l’Alguer.

Hi ha alguna possibilitat d’introduir l’alguerès a
l’escola?

La Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon Llull (IRL) han signat un acord amb el govern sard pel qual  s’ensenyarà català a l’escola pública. Però serà un procés lent perquè el primer que cal fer és preparar els professors. Actualment no hi ha cap professor que tingui competència per ensenyar la llengua catalana a les escoles. Després caldrà tenir uns llibres específics. Quan haguem superat aquests dos problemes podrem aspirar a que el català sigui una assignatura curricular.
Com es veu Catalunya des de l’Alguer?

Nosaltres som una petita comunitat de llengua i de cultura catalana però som sards. Només pertanyem culturalment a Catalunya. Ens mirem el que està passant amb atenció però en restem al marge. Estem convençuts que si Catalunya assoleix la independència ens podrà ajudar més i millor.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *