Autoria

En aquesta pàgina trobareu una mostra de diferents articles que he anat fent i publicant en diversos mitjans i que vaig pujant de tant en tant. També hi ha alguns articles inèdits i algunes ampliacions (és a dir originals que per problemes d’espai van ser retallats en el seu moment). La majoria de fotografies estan signades i les que no ho estan, o bé les he fet jo o pertanyen a recursos de lliure disposició.